CHLIEB RUČNÁ VÝROBA
BIELE PEČIVO
JEMNÉ PEČIVO
VÝROBKY Z LÍSTKOVÉHO A PĽUNDROVÉHO CESTA
CEREÁLNE PEČIVO
CUKRÁRSKE PEČIVO
VÝROBKY PRE DIABETIKOV
HISTÓRIA

HŠK Macek spol. s r.o. je výrobcom pekárskych a cukrárskych výrobkov v regióne Záhoria . Pekáreň začala svoju činnosť v máji 1992 . V tom období sme produkovali 10 druhov výrobkov. Taký bol náš začiatok rozbehu. Vzhľadom na veľký dopyt po našich produktoch, postupne sme rozširovali svoju činnosť v pekárskej a cukrárskej oblasti.

SÚČASNOSŤ

V súčasnosti výroba denne produkuje 120 druhov pekárskych a 30 druhov cukrárskych produktov. Torty zdobia šikovné ruky majstrov cukrárov. Produkcia je rôznorodá, podľa priania zákazníka. Používajú sa ozdoby a materiály pre danú spoločenskú udalosť, ale aj na bežnú konzumáciu. Vzhľadom na to, že výroba je veľmi rozmanitá a produkty sú žiadané, rozšírili sme vozový park novými flexibilnými vozidlami, ktoré slúžia na rozvoz výrobkov v regióne Záhoria a Bratislavy. Naša spoločnosť zamestnáva v súčasnosti cca 50 zamestnancov.