CHLIEB RUČNÁ VÝROBA
BIELE PEČIVO
JEMNÉ PEČIVO
VÝROBKY Z LÍSTKOVÉHO A PĽUNDROVÉHO CESTA
CEREÁLNE PEČIVO
CUKRÁRSKE PEČIVO
VÝROBKY PRE DIABETIKOV
Pekáreň HŠK MACEK spol . s r. o.
konateľka KRAJČÍROVÁ Jozefína
Nádražná 23
901 01 MALACKY

KONTAKT : TEL : 034 772 32 57 / výroba /
FAX : 034 774 20 81
e-mail : objednavky@pekarenmacek.sk